Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Giới thiệu nội dung Mây Đen Gặp Trăng Sáng:

Nét đẹp của cô gái trong truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc giống như mặt trời nhỏ.

Còn tôi là du khách nằm dưới ánh dương ấm áp đó

Vì được chiếu sáng, khi ngẩng đầu lên ánh mắt đã đỏ hoe. Và rồi một câu chuyện ngôn tình sủng lãng mạn bắt đầu từ đây...

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: (¯`•._) Đàm Giảo (1)Chương 2: (¯`•._) Đàm Giảo (2+3)Chương 3: (¯`•._) Ô NgộChương 4: (¯`•._) Ô Ngộ (3)Chương 5: (¯`•._) Đàm Giảo (1)Chương 6: (¯`•._) Đàm Giảo (2)Chương 7: (¯`•._) Đàm Giảo (3)Chương 8: (¯`•._) Ô Ngộ (1)Chương 9: (¯`•._) Ô Ngộ (2)Chương 10: (¯`•._) Đàm Giảo (1)Chương 11: (¯`•._) Đàm Giảo (2)Chương 12: (¯`•._) Đàm Giảo (3)Chương 13: (¯`•._) Đàm Giảo (4)Chương 14: (¯`•._) Ô Ngộ (1)Chương 15: (¯`•._) Ô Ngộ (2)Chương 16: (¯`•._) Ô Ngộ (3)Chương 17: (¯`•._) Đàm Giảo (1)Chương 18: (¯`•._) Đàm Giảo (2)Chương 19: (¯`•._) Đàm Giảo (3)Chương 20: (¯`•._) Ô Ngộ (1)Chương 21: (¯`•._) Ô Ngộ (2)Chương 22: (¯`•._) Ô Ngộ (3)Chương 23: (¯`•._) Đàm Giảo (1)Chương 24: (¯`•._) Đàm Giảo (2)Chương 25: (¯`•._) Đàm Giảo (3)Chương 26: (¯`•._) Đàm Giảo (4)Chương 27: (¯`•._) Đàm Giảo (5)Chương 28: (¯`•._) Đàm Giảo (6)Chương 29: (¯`•._) Đàm Giảo (7)Chương 30: (¯`•._) Ô Ngộ (1)Chương 31: (¯`•._) Ô Ngộ (2)Chương 32: (¯`•._) Đàm Giảo (1)Chương 33: (¯`•._) Đàm Giảo (2)Chương 34: (¯`•._) Đàm Giảo (3)Chương 35: (¯`•._) Ô Ngộ (1)Chương 36: (¯`•._) Ô Ngộ (2)Chương 37: (¯`•._) Ô Ngộ (3)Chương 38: (¯`•._) Ô Ngộ (4)Chương 39: (¯`•._) Ô Ngộ (5)Chương 40: (¯`•._) Đàm Giảo (1)Chương 41: (¯`•._) Đàm Giảo (2)Chương 42: (¯`•._) Đàm Giảo (3)Chương 43: (¯`•._) Đàm Giảo (4)Chương 44: (¯`•._) Ô Ngộ (1)Chương 45: (¯`•._) Ô Ngộ (2)Chương 46: (¯`•._) Ô Ngộ (3)Chương 47: (¯`•._) Ô Ngộ (4)Chương 48: (¯`•._) Đàm Giảo (1)Chương 49: (¯`•._) Đàm Giảo (2)Chương 50: (¯`•._) Đàm Giảo (3)
Chương 51: (¯`•._) Đàm Giảo (4)Chương 52: (¯`•._) Ô Ngộ (1)Chương 53: (¯`•._) Ô Ngộ (2)Chương 54: (¯`•._) Ô Ngộ (3)Chương 55: (¯`•._) Ô Ngộ (4)Chương 56: (¯`•._) Đàm Giảo (1)Chương 57: (¯`•._) Đàm Giảo (2)Chương 58: (¯`•._) Đàm Giảo (3)Chương 59: (¯`•._) Đàm Giảo (4)Chương 60: (¯`•._) Đàm Giảo (5)Chương 61: (¯`•._) Đàm Giảo (6)Chương 62: (¯`•._) Đàm Giảo (7)Chương 63: (¯`•._) Đàm Giảo (8)Chương 64: (¯`•._) Đàm Giảo (9)Chương 65: (¯`•._) Đàm Giảo (10)Chương 66: (¯`•._) Ô Ngộ (1)Chương 67: (¯`•._) Ô Ngộ (2)Chương 68: (¯`•._) Ô Ngộ (3)Chương 69: (¯`•._) Ô Ngộ (4)Chương 70: (¯`•._) Đàm Giảo (1)Chương 71: (¯`•._) Đàm Giảo (2)Chương 72: (¯`•._) Đàm Giảo (3)Chương 73: (¯`•._) Ô Ngộ (1)Chương 74: (¯`•._) Ô Ngộ (2)Chương 75: (¯`•._) Ô Ngộ (3)Chương 76: (¯`•._) Ô Ngộ (4)Chương 77: (¯`•._) Đàm Giảo (1)Chương 78: (¯`•._) Đàm Giảo (2)Chương 79: (¯`•._) Đàm Giảo (3)Chương 80: (¯`•._) Ô Ngộ (1)Chương 81: (¯`•._) Ô Ngộ (2)Chương 82: (¯`•._) Ô Ngộ (3)Chương 83: (¯`•._) Ô Ngộ (4)Chương 84: (¯`•._) Đàm Giảo (1)Chương 85: (¯`•._) Đàm GiảoChương 86: (¯`•._) Đàm Giảo (3)Chương 87: (¯`•._) Ô NgộChương 88: (¯`•._) Ô Ngộ 2Chương 89: (¯`•._) Ô Ngộ 3Chương 90: (¯`•._) Ô Ngộ 4Chương 91: (¯`•._) Ô Ngộ 5Chương 92: (¯`•._) Đàm GiảoChương 93: (¯`•._) Đàm Giảo (13.2)Chương 94: (¯`•._) Đàm Giảo (13.3)Chương 95: (¯`•._) Đàm Giảo (13.4)Chương 96: (¯`•._) Ô Ngộ (13.1)Chương 97: (¯`•._) Ô Ngộ (13.2)Chương 98: (¯`•._) Ô Ngộ (13.3)Chương 99: (¯`•._) Ô Ngộ (13.4)Chương 100: (¯`•._) Đàm Giảo (14.1)